qızılquş

qızılquş
is. zool.
1. Ov üçün istifadə edilən alıcı quş növlərindən biri. Qızılquşun ensiz və yığcam bədəni üzərində olan bir cüt ensiz qanad və uzun quyruq ona çox sürətlə və asanlıqla uçmağa imkan verir. «Zoologiya». Ovçular qızılquş, tazı, tula götürüb ova çıxırlar. A. Ş.. // İtigözlülük, cəldlik, çeviklik, qocalıq simvolu kimi. Silahlı qardaşım, sərhəd boyunca; Alıcı gözlərin qızılquş olsun. S. V.. El içində artsın tayıntuşun sənin; Boş dönməsin ovdan qızılquşun sənin. M. Rz..
2. Qanadları qabıq kimi sərt, yaşıl, şəffaf, yumrutəhər bir cücü.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • uçuşmaq — qarş. 1. Birlikdə, bir birlərinə qarışaraq uçmaq. Uçuşurdu yanaşı; Göyərçinlə qızılquş! Ə. C.. Hinin üstündəki göyərçinlər, çardaqdakılardan da bir neçəsi həmin saat uçuşub həyətə qondular. M. Rz.. 2. məc. Saçmaq, çıxmaq. <Kərim baba> . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alıcı — 1. 1. is. Müştəri, mal alan, şey alan. Bu malın alıcısı yoxdur. Alıcılara mədəni xidmət. Alıcıların tələbatını nəzərdə tutmaq. – Satıcılar tərifləyir, alıcılar müştəri gözü ilə bir çox nöqsanlar tapır və pisləyirdilər. S. R.. 2. sif. və is.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alışdırmaq — 1. f. 1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • almaq — f. 1. Əlinə götürmək, əl ilə tutub götürmək, qaldırmaq. Əlinə ağac almaq. Qələmi əlinə aldı və yazdı. Tüfəngini alıb ova getdi. – Aqil böyüklərə məxsus bir ədəblə çəngəl bıçaq almış, çörəyini xörəyini qabağına çəkmişdi. M. C.. // Cəld qapmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baz — is. <fars.> Alıcı quş, tərlan, qızılquş; quş ovlamaq üçün ələ öyrədilmiş quş. Şikari aşikar eylər, görün bu baz şahbazı; Könüllər seydinə yarın gözü şahanə laçındır. X.. . . . baz <fars.> Bəzi isimlərin axırına gətirilərək bir şeyin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürə — 1. is. Bir qurtum içki, su; bir udumda içiləcək maye. <Kişi:> Bir cürə mənə su ver. Ə. H.. 2. sif. Çox balaca, çox kiçik, xırdaca, boy atmamış, sısqa. Cürə uşaq. 3. is. zool. Qızılquş növündən alıcı kiçik quş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çırpınmaq — f. 1. Bərk döyünmək, oynamaq, titrəmək, vurmaq. Ürəyi (qəlbi) çırpınmaq. – Könül bir quşdur ki, sevməz əsarət: Daim çırpınır, istəyir hürriyyət. A. S.. <Jasmen:> Seyr etdim o heçlikləri mən də; Çırpındı könül matəm içində. H. C.. 2. Özünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çinədan — is. <fars.> Quşlarda, həşəratlarda və molyusklarda qidanın toplanması üçün qida borusunun yoğun hissəsi. <Qızılquş> öz balalarını ilk vaxtlarda çinədanında yumşaltdığı ətlə, sonralar kiçik quşlarla yemləyir. «Zoologiya». ◊ Çinədanı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşqın — 1. is. Sahildən çıxan çay və ya dəniz suyunun qurunu, ətrafı basması; sel. Güclü yağışlardan sonra çayda daşqın əmələ gəlir. 2. sif. Yatağından kənara çıxan, ətrafı basan; daşmış. Şux səslərlə dolu isti yuvalar; Daşqın çaylar, durğun göllər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dimdikləmək — f. 1. Dimdiyi ilə götürüb yemək. Biixtiyar ovcumdakı dəni yerə səpərdim, cücələr bir birini döşləyərək səpdiyim dəni dimdiklərdi. A. Ş.. 2. Dimdiyi ilə vurmaq, dişləmək, döymək. Qızılquş pəncəsindən qurtulub, özünü insan əlində əsir görən kəklik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”